Tag: Git

Git ir decentralizēta versiju kontroles sistēma ar mērķi atvieglotu sadarbību starp programmētājiem. Bet to ir iespējams izmantot jebkuru failu versiju kontrolei.

Ir vairāki publiski git servisi, kuros var izvietot gan publiskus gan privātus projektus:GitLab, GitHub, BitBucket

https://youtu.be/4XpnKHJAok8